ทัวร์เรียนต่อต่างประเทศ

Home / ทัวร์เรียนต่อต่างประเทศ

ทัวร์มหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ


เรายินดีนำเสนอ Package tour ที่เน้นสนับสนุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ในรูปแบบของทัวร์มหาวิทยาลัย หรือ ทัวร์เมืองหมู่บ้านต่างๆ
ที่เน้นสัมผัสความหลากหลายทางด้านการศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของแต่ละโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการเป็นอยู่
อีกทั้งเพื่อยังให้ลูกๆที่สนใจจะเรียนต่อได้มีโอกาสเลือกสถานที่เรียนและเมืองที่เหมาะสมจากประสบการณ์จริงพร้อมกับผู้ปกครองที่มีส่วนร่วม